Осветяване на бъдещето

Re: ПРОЧЕТЕНО В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СПИСАНИЯ

ОСВЕТЯВАНЕ НА БЪДЕЩЕТО
от Зигфрид Люгер
В средата на декември 2011 ЕК(Европейската Комисия) публикува документ, наречен „Осветяване на бъдещето“ (LIGHTING THE FUTURE). В него се казва, че твърдотелното осветление (Solid-State Lighting) е най-иновативната развиваща се технология на пазара на подмяна на неефективно осветление.

Също така обаче се отбелязва, че настоящите твърдотелни осветителни продукти срещат определен брой трудности пред по-широко приемане от пазара:
те са скъпи, клиентите не са запознати с тази нова технология и трябва да придобият вяра в нейното използване, технологията е обект на бързо развитие и има липса на стандарти.
Най-високият клас бели светодиоди вече достигна 30-50 % ефективност, имат 100-150 лумена/ват ефикасност, и индекс на цветопредаване (CRI) 80.
Целите пред топло белите светодиоди за следващите 10 години са: 50-60% ефективност, над 200 лумена/ват ефикасност и индекс на цветопредаване над 90.
Най-високият клас органични светодиоди (OLED) са с ефикасност около 50 лумена/ват.Въпреки, че тяхната ефективност се очаква да остане по-ниска от тази на светодиодите (LED), добавената стойност за тях идва от гъвкавостта им, размера им, и възможностите за нови употреби.
През 2010 общият оборот от осветителни тела за обща употреба беше около 52 милиарда евро, като около 30% бяха похарчени в Европа.
Към 2020 се очаква пазарът да достигне 88 милиарда евро, като делът на Европа да падне под 25%.
Сегашният дял от пазара, падащ се на твърдотелните осветителни тела в Европа е много малък: светодиодният пазар ( като стойност) достигна 6.2% за 2010.
Няколко изследвания предвиждат дял на твърдотелните тела на пазара на общо осветление в Европа от над 70% през 2020 година.
Но потенциала за разпространение на светодиодни (LED) осветители в Европа е много голям, повече от 75% от съществуващите осветителни системи са
на повече от 25 години.
С настъпващата доминация на светодиодните осветители ще станем свидетели на плавна промяна в бизнеса с осветителни тела, от продажба на лампи към продажба на цели осветители, и по-специално продажба на интелигентни осветителни системи и осветителни услуги.
Възможността за приспособяване на светлинните характеристики към изискванията на специфичният клиент ще предостави нови бизнес възможности в отговор на предизвикателството от застаряващо, но активно и здравословно население.
Следващите 3-5 години ще бъдат жизнено важни за бизнесите и регионите да позиционират силите си в твърдотелният пазар на осветление.
Затова и гледаме напред към интересна и иновативна светодиодна година – 2012.

Преведено от LED Professional review.
Какво според вас е бъдещето на България в този пазар?