LED ленти Full Spectrum - разлики между CRI и TM 30-15

LED ленти FULL SPECTRUM – разлики между CRI и TM 30-15

Новите LED ленти FULL SPECTRUM са измерени по най-новия стандарт за реалистично предаване на цветовете: TM 30-15. Четете надолу, за да разберете повече информация за разликите между CRI и TM 30-15.

 • TM-30-15 е нов и подобрен IES метод за характеризиране на способността за цветопредаване на източници на бяла светлина.
 • Докато CRI и разширеният CRI използват 8 или 15 цветни проби, съответно, те не представляват непременно действителните цветове, които ние бихме срещнали в реалния свят.
 • Новият индекс за вярност на цветовете (Rf) разработен под името TM-30-15, използва 99 цветни проби при изчисляването си, осигурявайки много по-представителна и надеждна метрика за способността на осветителя за реалистично (вярно) предаване на цветовете.
 • В съответствие с CRI, най-добрата възможна стойност за Rf при TM-30-15 е също 100.

РАЗЛИКИ МЕЖДУ CRI И ТМ 30-15:

 • CRI предоставя информация само за вярност, т.е. точното предаване на цвета, така че обектите да изглеждат максимално подобни на това, как те биха изглеждали под познати референтни осветителни тела, като дневна светлина или крушка с нажежаема жичка. CRI обаче не предоставя информация за наситеността на цветовете.
 • Снимката по-долу показва две изображения с еднакъв CRI и различни нива на насищане. Докато изображенията очевидно изглеждат много различно поради различните нива на насищане, CRI не предлага механизъм за тяхното описание
 • TM-30-15 използва и Gamut Index (гамов индекс) (Rg) ,за да опише разликите в наситеността на цветовете.
 • Докато CRI използва само 8 цветни проби за определяне на вярност на цветовете, TM-30-15 използва 99 цветни проби. Даден производител на осветителни тела може да „манипулира“ CRI системата, като гарантира, че определени пикове на спектъра на източника на светлина съвпадат с един или няколко от осемте цветни проби, използвани при изчисляването на CRI, и по този начин да постигне изкуствено висока стойност на CRI. Такава изкуствено висока стойност на CRI ще доведе до по-ниска стойност на TM-30-15, тъй като TM-30-15 има 99 цветни проби.
 • В крайна сметка, съвпадението на максимуми на спектъра с 99 цветни проби е много по-трудно! Затова, за определяне на реалния коефициент на цветопредаване трябва да се вземе предвид и стойността TM-30-15 Rf , която в максималния случай е 100. За интериорните дизайнери е важно стойността на осветителя да не е под 60, а оптималната стойност при проектиране на интериорно осветление е около 90.
 • Както вече видяхме, новият индекс TM 30-15 борави с 2 показателя: TM-30 Rf и TM-30 Rg.
 • Rf е мярката TM-30 за вярност (fidelity) на цветовете. Тя е аналогична на CIE CRI, но използва значително по-модерна наука за цветовете, което я прави по-точна.
 • Rg е мярката TM-30 за средна относителна гама, или наситеност на цветовете. Вече посочихме, че максималната стойност на TM-30 Rf е 100, а максималната стойност на TM-30 Rg е между 60 и 140, тъй като тя е в пряка зависимост от стойността на TM-30 Rf. Колкото по-висока е стойността на TM-30 Rf, толкова по-висока е и стойността на TM-30 Rg . Когато TM-30 Rf е над 60, TM-30 Rg е между приблизително 60 и 140. Обикновено мерките за гама се смятат за средни мерки за ниво на цветност (наситеност), въпреки че както оттенъкът, така и изменението на цветовете допринасят за промени в гамата.

Разгледайте цялата гама LED ленти FULL SPECTRUM тук.